Deco Cushions

Ming Dune/Bone Velvet Cushion
Ming Dune/Bone Velvet Cushion

Ming Dune/Bone Velvet Cushion

$350 – $425 CAD

Ming Dune Velvet/Bone Linen Cushion
Ming Dune Velvet/Bone Linen Cushion

Ming Dune Velvet/Bone Linen Cushion

$350 – $425 CAD

Ming Slate/Bone Velvet Cushion
Ming Slate/Bone Velvet Cushion

30% off

Ming Slate/Bone Velvet Cushion

$245 – $297.50 CAD $350 – $425 CAD

Copenhagen Brushed Cotton
Copenhagen Brushed Cotton

Copenhagen Brushed Cotton

$175 – $315 CAD

Brant Navy/White Cushion
Brant Navy/White Cushion

Brant Navy/White Cushion

$95 CAD

Brant Cushion
Brant Cushion

Brant Taupe/White Cushion

$95 CAD

Propriano Linen Deco Pillow
Propriano Linen Deco Pillow

Propriano Linen Deco Pillow

$240 CAD

Cape Cushion
Cape Cushion

Cape Cushion Navy/Ash

$132 CAD

Jamie Knit Pillow
Jamie Knit Pillow

Jamie Knit Pillow

$125 – $140 CAD

Manchester Cotton-Knit Cushion Rosewater
Manchester Cotton-Knit Cushion Rosewater

Manchester Cotton-Knit Cushion Rosewater

$195 – $225 CAD

Manchester Cotton-Knit Cushion Off-White
Manchester Cotton-Knit Cushion Off-White

Manchester Cotton-Knit Cushion Off-White

$195 CAD

Suzanne Dimma Midnight Garden Cushion
Suzanne Dimma Midnight Garden Cushion

Midnight Garden Cushion

$425 CAD

Shanghai Garden Ecru Deco Pillow

Shanghai Garden Cushion

$325 CAD

Marigold Malmo Cushion
Marigold Malmo Cushion

Marigold Malmo Cushion

$395 CAD

Keya Malmo Cushion
Keya Malmo Cushion

Keya Malmo Cushion

$295 CAD

Meera Orchid Cushion
Meera Orchid Cushion

Meera Orchid Cushion

$295 – $425 CAD

Iris Newport Cushion
Iris Newport Cushion

Iris Newport Cushion

$325 – $495 CAD

Marigold Graphite Cushion
Marigold Graphite Cushion

Marigold Graphite Cushion

$295 – $425 CAD

Oberlin Cushion
Oberlin Cushion

50% off

Oberlin Cushion

$147.50 CAD $295 CAD

Tuttle Stone Cushion
Tuttle Stone Cushion

30% off

Tuttle Stone Cushion

$206.50 – $297.50 CAD $295 – $425 CAD

Suzanne Dimma x Au Lit French Knot Natural Pillow
Suzanne Dimma x Au Lit French Knot Natural Pillow

French Knot Natural Cushion

$395 CAD

French Knot White Cushion
Suzanne Dimma x Au Lit French Knot Pillow - Limited Edition

French Knot White Cushion

$395 CAD

Lexington Cushion Chambray/Stripe Pink
Lexington Cushion Chambray/Stripe Pink

Lexington Cushion Chambray/Stripe Pink

$112 CAD

Lexington Cushion Chambray/Stripe Navy
Lexington Cushion Chambray/Stripe Navy

Lexington Cushion Chambray/Stripe Navy

$112 CAD

Cortina Linen Pillow Blue
Cortina Linen Pillow Blue

Cortina Linen Pillow Blue

$195 – $275 CAD

Mer Linen Pillow Red
Mer Linen Pillow Red

Mer Linen Pillow Red

$195 CAD

Majorca Linen Pillow Blue
Majorca Linen Pillow Blue

Majorca Linen Pillow Blue

$235 CAD

Guest House Stripe Cushion
Guest House Stripe Cushion

Guest House Stripe Deco Pillow

$235 CAD

Hemingway Monogram/Linen Cushion
Hemingway Monogram/Linen Cushion

Hemingway Monogram/Linen Cushion

$175 – $195 CAD

Laurel Embroidered Linen Cushion
Laurel Embroidered Linen Cushion

Laurel Embroidered Linen Cushion

$175 – $195 CAD

Laurel Custom Monogrammed Linen Cushion
Monogram - Laurel with letter

Laurel Custom Monogrammed Linen Cushion

$175 – $195 CAD

Bronté Monogram/ Linen Cushion
Bronté Monogram/ Linen Cushion

Bronté Monogram/Linen Cushion

$175 CAD

Lava Velvet Pearl Cushion
Lava Velvet Pearl Cushion

Lava Velvet Pearl Cushion

$350 – $425 CAD

Suzanne Dimma Meadow Dew Cushion
Suzanne Dimma Meadow Dew Cushion

Meadow Dew Cushion

$425 CAD

Ashmore Cushion Shell Pink/Milk
Ashmore Cushion Antique/Milk

Ashmore Cushion

$325 CAD

Blossom Branch Blush Cushion
Blossom Branch Blush Cushion

30% off

Blossom Branch Blush Cushion

$276.50 CAD $395 CAD

Blossom Ivory/Fawn Cushion
Blossom Ivory/Fawn Cushion

Blossom Ivory/Fawn Cushion

$425 CAD

Willow Wheat Pillow

30% off

Willow Wheat Pillow

$262.50 CAD $375 CAD

Blossom Ivory/Fawn Cushion
Blossom Ivory/Fawn Cushion

30% off

Brigitte Pewter/Chartreuse Linen Pillow

$297.50 CAD $425 CAD

Embroidered Velvet Cushion Cream/Blue
Embroidered Velvet Cushion Cream/Blue

Embroidered Velvet Cushion Cream/Blue

$505 CAD

Moroccan Velvet Cushion White
Moroccan Velvet Cushion White

Moroccan Velvet Cushion White

$695 CAD

Castellani Cushion
Castellani Cushion

Castellani Cushion

$425 – $455 CAD

Parker Monogram/ Linen Cushion
Parker Monogram/ Linen Cushion

Parker Monogram/ Linen Cushion

$175 – $195 CAD

Wreath Monogram/ Linen Cushion
Wreath Monogram/ Linen Cushion

Bestseller

Wreath Monogram/Linen Cushion

$175 – $195 CAD

+ stitch colors

Calvin Monogram/Linen Cushion
Calvin Monogram/Linen Cushion

Calvin Monogram/Linen Cushion

$175 – $195 CAD

+ stitch colors

White Linen Navy Wreath Cushion
White Linen Navy Wreath Cushion

Bestseller

Wreath Embroidered Linen Cushion

$175 – $195 CAD

+ stitch colors

Italian 2-Line Appliqué/ Monogram Cushion
Italian 2-Line Appliqué/ Monogram Cushion

Italian 2-Line Appliqué/ Monogram Cushion

$379 CAD

Fitzgerald Embroidered Linen Cushion
Fitzgerald Embroidered Linen Cushion

Fitzgerald Monogram/Linen Cushion

$175 – $195 CAD

Wheat Embroidered Linen Cushion
Wheat Embroidered Linen Cushion

Wheat Embroidered Linen Cushion

$175 – $195 CAD

+ stitch colors

Aria Embroidered Linen Cushion
Aria Embroidered Linen Cushion

Aria Embroidered Linen Cushion

$175 – $195 CAD

+ stitch colors

Mozart Embroidered Linen Cushion
Mozart Embroidered Linen Cushion

Mozart Embroidered Linen Cushion

$175 – $195 CAD

Servilla Linen Striped Cushion Sand/Ecru
Sevilla Linen Striped Cushion Sand/Ivory

Servilla Cushion Sand

$375 – $395 CAD

Beach House Stripe Desert
Beach House Stripe Desert

Desert Stripe

$105 – $150 CAD

Miles Body Pillow
Miles Body Pillow

Miles Body Pillow

$395 CAD

Manchester Cushion Marble
Manchester Cushion Marble

Manchester Cushion Marble

$295 CAD

Manchester Cushion Grey
Manchester Cushion Cover Grey

Manchester Cushion Grey

$295 CAD

Manchester Cushion Anthracite
Manchester Cushion Cover Anthracite

Manchester Cushion Anthracite

$295 CAD

Griffin Linen Deco Pillow Granite
Griffin Linen Deco Pillow Granite

New

Griffin Linen Deco Pillow Granite

$355 – $395 CAD

Supreme Grey Calvin Smoke Monogram Cushion
Supreme Grey Calvin Smoke Monogram Cushion

Supreme Grey Calvin Smoke Monogram Cushion

$175 CAD

Fouta Pillow Ladon Beige/Navy
Fouta Pillow Ladon Beige/Navy

Fouta Pillow Ladon Beige/Navy

$165 CAD

Fouta Pillow Ladon Silver/Black Stripe

Fouta Pillow Ladon Silver/Black Stripe

$165 CAD

Fouta Pillow de la Mer Denim

Pillow de la Mer Denim - 1 LEFT

$165 CAD

Turkish Fouta Pillow
Turkish Fouta Pillow

Fouta Pillow Ladon Navy/Red Stripe

$165 CAD

Turkish Fouta Pillow Navy/White Stripe
Turkish Fouta Pillow Navy/White Stripe

Fouta Pillow Navy/White Stripe

$165 CAD

Turkish Fouta Pillow Red/Grey Stripe
Turkish Fouta Pillow Red/Grey Stripe

Fouta Pillow Ladon Grey/Red Stripe

$165 CAD

Fouta Pillow Iskandil Denim/Grey
Fouta Pillow Iskandil Denim/Grey

Fouta Pillow Iskandil Denim/Grey

$175 CAD

Fouta Pillow Bondhi Denim/Navy
Fouta Pillow Bondhi Denim/Navy

Fouta Pillow Bondhi Denim/Navy

$175 CAD

Turkish Geometric Faded Navy Cushion
Turkish Geometric Faded Navy Cushion

Turkish Geometric Faded Navy Cushion

$145 CAD

Chambray Grey and Charcoal Body Pillow
Chambray Grey and Charcoal Body Pillow

Chambray Grey and Charcoal Body Pillow

$79 – $204 CAD

Lavato Body Pillow
Lavato Body Pillow

Washed Linen Body Pillow

$335 – $337 CAD

Riley Frayed Linen/Wool Cushion Oatmeal
Riley Frayed Linen/Wool Cushion Oatmeal

30% off

Riley Frayed Linen/Wool Cushion Oatmeal

$346.50 CAD $495 CAD

Griffin Linen Deco Pillow Ivory
Griffin Linen Deco Pillow Ivory

New

Griffin Linen Deco Pillow Ivory

$355 – $395 CAD

Bluebell Blush Cushion
Bluebell Blush Cushion

Bluebell Blush Cushion

$375 – $425 CAD

Floral Haze Cushion Blush
Floral Haze Cushion Blush

Floral Haze Cushion Blush/Luna

$295 – $325 CAD

Kahlo Velvet Rosewater/Natural Linen Cushion
Kahlo Velvet Rosewater/Natural Linen Cushion

Kahlo Velvet Rosewater/Natural Linen Cushion

$350 CAD

Ming White_Rosewater Velvet Cushion
Ming White_Rosewater Velvet Cushion

30% off

Ming White/Rosewater Velvet Cushion

$245 – $297.50 CAD $350 – $425 CAD

Avignon Mica Cushion
Avignon Mica Cushion

Avignon Mica Cushion

$425 CAD

Big Shot Birch Cushion
Big Shot Birch Cushion

Big Shot Birch Cushion

$425 CAD

Starlight Park Forest Cushion
Starlight Park Forest Cushion

Starlight Park Forest Cushion

$675 CAD

Janara Stone Cushion
Janara Stone Cushion

30% off

Janara Stone Cushion

$206.50 – $245 CAD $295 – $350 CAD

Flex Natural Cushion
Flex Natural Cushion

Flex Natural Cushion

$425 CAD

Kindred Cloud Cushion
Kindred Cloud Cushion

30% off

Kindred Cloud Cushion

$206.50 – $297.50 CAD $295 – $425 CAD

Milk Linen/Cream Cushion
Milk Linen/Cream Cushion

Embroidered Cream/Milk Linen Cushion

$495 CAD

Abstract Sand Velvet/Milk Linen Cushion
Abstract Sand Velvet/Milk Linen Cushion

Abstract Sand Velvet/Milk Linen Cushion

$460 CAD

Lattice Sage Velvet/Natural Linen Cushion
Lattice Sage Velvet/Natural Linen Cushion

Lattice Sage Velvet/Natural Linen Cushion

$535 CAD

Gate Sage Velvet/White Cushion
Gate Sage Velvet/White Cushion

Gate Sage Velvet/White Cushion

$455 – $495 CAD

Greek Key Velvet Cushion Cream/Aqua
Greek Key Velvet Cushion Cream/Aqua

Greek Key Velvet Cushion Cream/Aqua

$495 – $545 CAD

Mineral Velvet Lattice Cushion
Mineral Velvet Lattice Cushion

Lattice Mineral Velvet/White Cushion

$505 CAD

Mineral Velvet Abstract Cushion
Mineral Velvet Abstract Cushion

Abstract Mineral Velvet/White Cushion

$475 CAD

Dionysian Silver Cushion
Dionysian Silver Cushion

Dionysian Silver Cushion

$435 CAD

Dundee Cloud Cushion
Dundee Cloud Cushion

Dundee Cloud Cushion

$465 CAD

Mineral Velvet Maze Cushion

Maze Mineral Velvet/White Cushion

$410 CAD

Oblong Stripe Cushion Mineral
Oblong Stripe Cushion Mineral

Oblong Stripe Cushion Mineral

$395 CAD

Manchester Blue Pillow
Manchester Blue Pillow

Manchester Blue Pillow

$145 CAD

Charleston Monogram Cushion
Charleston Monogram Cushion

Charleston Monogram/White Linen Cushion

$175 CAD

Lavato Monogram/White Linen Cushion
Washed Linen/Cotton Embroidered Cushion White

Washed Linen/Cotton Embroidered Cushion White

$175 CAD

Canopy Dew Cushion
Canopy Dew Cushion

New

Canopy Dew Cushion

$425 CAD

Peonia Moss Cushion
Peonia Moss Cushion

Peonia Moss Cushion

$375 – $425 CAD

Harlow Sage Cushion
Harlow Sage Cushion

30% off

Harlow Moss Cushion

$220.50 – $248.50 CAD $315 – $355 CAD

Berringer Haze Cushion
Berringer Haze Cushion

50% off

Berringer Haze Cushion - 1 LEFT!

$177.50 CAD $355 CAD